Tylko do końca wakacji pobierz bezpłatnie e-booka ,,Czy w ogóle potrzebujesz Lean Management?"
Pobierz

Oferta Doskonalenia
Produkcji MŚP

Pomagamy właścicielom firm, zarządom i dyrektorom produkcji eliminować marnotrawstwo i podnosić wydajność procesów, by zarabiać i oszczędzać pieniądze.

PROBLEMY

Z tymi problemami na produkcji
radzimy sobie doskonale

"Mamy nieefektywne procesy i brak odpowiedniej  standaryzacji"
"Mamy za wysokie koszty wytwarzania"
"Nie wiemy jak zabrać się za poprawę procesów"
"Nie jestem w stanie wyprodukować tyle, ile mogę sprzedać"
"Chcę zwiększyć zaangażowanie pracowników"
"Chcemy automatyzować firmę"
"Chcemy poprawić komunikację w firmie"
"Chcemy utrzymać jakość produktów"
nasze wartości

Dlaczego to nam warto powierzyć proces doskonalenia produkcji?

Pomagamy zarabiać i oszczędzać pieniądze i mamy na to dowody.
Klienci obawiają się, że akurat w ich firmie zmiana się nie uda. Jesteśmy skuteczni i mamy na to dowody w postaci referencji, 20 lat doświadczenia, pracy w ponad 1000 firmach, w ponad 100 branżach. Posiadamy rekomendacje od firm z całej Polski, co daje Ci pewność, że dowieziemy ustalone cele.
Nawet do 100% success fee
Jesteśmy pewni swoich rozwiązań na tyle, że zamiast rozliczenia stawką godzinową, możemy pracować nawet do 100% success fee. To daje Ci gwarancję, że osiągniemy ważne dla Ciebie cele lub po prostu nam nie zapłacisz.
Pracujemy z firmami MŚP
Właściciele małych firm boją się, że będzie za drogo albo że nasza firma nie jest w stanie pracować z małymi firmami. Nastawiamy się głównie na firmy MŚP, a nasze rozwiązania są wyjątkowo konkurencyjne cenowo. Sami wyznajemy filozofię Lean, co pozwoliło nam na tyle odchudzić firmę, by klient nie musiał płacić za nasze biuro, podróże czy nieefektywne procesy. To daje Ci pewność, że płacisz dokładnie za to, czego potrzebujesz.
Pracujemy na Twoich realnych celach
Klienci boją się, że będą płacić za coś, czego nie potrzebują, dlatego że wiąże ich umowa. My natomiast pracujemy na relacji, a umowa stanowi dla nas ramę współpracy, ale na bieżąco dopasowujemy nasze działania do Twoich potrzeb, ponieważ zależy nam jedynie na Twoich celach. Pracujemy realnie nad Twoimi wyzwaniami.
Własna koncepcja dokonalenia produkcji
Pudełkowe rozwiązania, takie jak 'Wdrożymy Panu Lean', często nie działają ze względu na specyfikę firmy i branży. My stworzyliśmy własną koncepcję doskonalenia produkcji o nazwie Good Sense Management, która wykorzystuje czołowe metody i narzędzia w zakresie doskonalenia produkcji. Nasze podejście bazuje na naszym 20-letnim doświadczeniu, podczas którego wprowadziliśmy z sukcesem zmiany w ponad tysiącu polskich firm.
Brak kosztów dodatkowych
Często klienci są obarczani przez firmy konsultacyjne dodatkowymi kosztami, np. kosztami dojazdu, narzędzi czy hotelu. My sami żyjemy tym, czego uczymy, dlatego np. świadomie zrezygnowaliśmy z biura, by nie generować niepotrzebnych kosztów. To tylko jedno z naszych działań odchudzających. To sprawia, że płacisz dokładnie za to, czego potrzebujesz.
koszty

Ile to kosztuje?

Właściciele małych i średnich firm często obawiają się wysokich kosztów lub braku dopasowania do ich skali. Nasze usługi są konkurencyjne cenowo i dostosowane do potrzeb MŚP. Dzięki filozofii Lean zredukowaliśmy koszty operacyjne, eliminując zbędne wydatki. Płacisz tylko za to, czego naprawdę potrzebujesz.

Naszą współpracę zaczynamy od warsztatu zerowego, który zależnie od czasu trwania kosztuje 6 tys. netto (1 dzień) lub 11 tys. netto (2 dni). Następnie stała współpraca na zasadzie abonamentu od 3750 zł netto za dzień, bez dodatkowych kosztów. Oferujemy także możliwość pracy do 100% success fee, gdzie płacisz tylko za osiągnięte cele.

Etapy rozpoczęcia współpracy

Bezpłatna konsultacja

Bezpłatna rozmowa trwająca 30 - 45 minut online, podczas której porozmawiamy o tym, z jakimi problemami i wyzwaniami się mierzysz. Na spotkaniu wyznaczymy główne cele, z którymi chcemy pracować.

01
02

Warsztat zerowy

Podczas warsztatu pracujemy razem z zespołem i zarządem, by zmapować to, co się dzieje obecnie w firmie i wyznaczyć kierunki pracy oraz harmonogram wdrażania zmian. Efektem warsztatu jest dokument, w którym zawarte są rekomendacje zmian wraz z ramowym harmonogramem prac.

Stała współpraca

Zakres czasowy współpracy długoterminowej jest wyznaczony na początku współpracy, zaraz po Warsztacie Zerowym. Zazwyczaj nasza pierwsza interwencja trwa około 6 miesięcy. Często jednak nasi klienci dostrzegają wartość i potrzebę współpracy nad kolejnymi celami. Jeśli chodzi o koszty, to jest to zwykle abonament, od 3750 za dzień netto bez dodatkowych kosztów lub nawet do 100% success fee, gdzie płacisz jedynie za efekty.

03

Dowiedz się, jak możemy poprawić proces twojej produkcji

Najczęściej zadawane pytania

Ile będzie mnie kosztować cała współpraca?
To zależy od intensywności projektu, co wynika z potrzeb produkcji. Absolutne minimum to 4 dni w miesiącu (2 dni, co 2 tygodnie), ale pracujemy także, spotykając się regularnie raz w miesiącu oraz online.
Jakich wyników mogę się spodziewać?
Ze względu na doświadczenie jakie posiadamy z wielu różnych zakładów produkcyjnych, jesteśmy w stanie w krótkim czasie podnieść efektywność procesu (i tym samym obliczyć koszty produkcji) o 20%. To jest wynik minimum, bo zwykle jest to oszczędność pomiędzy 30% a 50%.
Jak wygląda współpraca?
Podczas pierwszego warsztatu określamy wspólnie cele i harmonogram prac. Na tej podstawie formułujemy zadania i je realizujemy. Zmiana to jest proces i potrzeba więcej czasu, by zobaczyć efekty, natomiast poprawa wyników często zauważalna jest już od 3 miesiąca współpracy. Zakres pracy zależy od potrzeb procesów, kadry i managementu, i jest każdorazowo tworzony.
Na czym właściwie polega współpraca?
Projekt prowadzi jeden z naszych konsultantów, który ma największe doświadczenie w danym typie produkcji. Intensywność pracy zależy od możliwości firmy. Nasz konsultant może pracować w firmie co tydzień, ale zwykle zalecamy spotkania co dwa tygodnie. Raz w tygodniu podczas naszych wewnętrznych spotkań omawiamy każdy projekt i dzielimy się doświadczeniem. Pojawiają się często propozycje zmian, które jeszcze bardziej wzmacniają wypracowanie wyników, co oznacza, że każdy projekt ma wsparcie całego naszego zespołu.
Ile będzie mnie kosztować cała współpraca?
To zależy od intensywności projektu, co wynika z potrzeb produkcji. Absolutne minimum to 4 dni w miesiącu (2 dni co 2 tygodnie), ale pracujemy także spotykając się regularnie raz w miesiącu oraz on-line.
Na czym będzie polegać moje zaangażowanie?
Wszystko zależy od tego, ile dni w miesiącu nasi konsultanci są w zakładzie. Możemy prowadzić projekt i wdrażać zmiany, ale wówczas nasza obecność jest niezbędna w każdym tygodniu, a to przekłada się na ilość dni i tym samym cenę. Możemy spotykać się raz w miesiącu lub co dwa tygodnie, ale wówczas musimy być na miejscu i w kontakcie z osobą odpowiedzialną za wdrażanie zmian i realizację ustalonych wspólnie zadań. Druga opcja jest i tańsza i lepsza, bo prowadząc projekt wspólnie z zespołem przy okazji uczymy zespół, jak w przyszłości działać samodzielnie.
nasza koncepcja

Dlaczego nie „wdrożenia Lean”?

Czy wdrożenie lean przyniesie Ci oczekiwane korzyści? Jeśli oczekujesz transformacji kultury organizacyjnej w kierunku świadomego, poszukującego usprawnień zespołu i masz na to kilka lat, to zapewne będziesz zadowolony. W innym wypadku poszukaj innej drogi.

Każdy proces, bez względu na branżę czy specyfikę, ma w sobie jeszcze większy potencjał. Większość usprawnień, które wspólnie z klientami prowadziliśmy do tej pory, zakończyło się poprawą i oszczędnościami. Dlatego, że zawsze dobieraliśmy odpowiednią metodę, zależnie od postawionego celu. Lean to ludzie, a nie każdy menedżer jest gotowy na to, by ludziom było lepiej. Stosuje więc inne, bardziej skuteczne dla niego podejście.

„Wdrożenie Lean Management usprawnia pracę całej firmy”

– mówią niektórzy. Mają rację tylko wtedy, gdy naprawdę koncentrują się na całej organizacji. Cele firm są różne: skrócenie czasu przezbrojeń maszyn, skrócenie lead time’u, wdrożenie standardów na stanowiskach pracy, rozwiązanie konkretnych problemów, czy redukcja czasu wytwarzania i realizacji zamówień. Oczekiwania są zwykle podobne: usprawnienie ma być zyskowne, generować oszczędności i rozwijać firmę. Jaki jest twój cel?

nasza koncepcja

Good Sense Management

Rozsądne zarządzanie wymaga szerokiego spojrzenia. Nie możemy przywiązywać się do metod, jak na przykład podczas wdrożenia lean. Naszą koncepcję nazywamy Good Sense Management (Rozsądne zarządzanie), ponieważ jej najważniejszą cechą jest rozsądne usprawnianie. To pięć kroków, dzięki którym Twoja organizacja zawsze będzie tak sprawna, jak tego oczekuje Twój klient.

1. Określ wartość

Na początku musisz wiedzieć, dokąd zmierzasz. Nasze podejście jest bardzo proste – zaczynamy od określenia wartości. Przy zastosowaniu znanych od lat narzędzi, definiujemy, gdzie klient postrzega wartość. Tam, gdzie jej nie ma, jest marnotrawstwo. Wspólnie określamy cel, planujemy strategię i przygotowujemy zespół. Określamy wskaźniki, które pozwolą nam mierzyć postępy.

2. Przejrzyj wszystko, co robisz

Przyglądamy się wszystkim działaniom. Rysujemy mapy, identyfikujemy wąskie gardła, weryfikujemy umiejętności i kompetencje. Zwracamy uwagę na komunikację i konflikty w organizacjach. Im większe firmy, tym więcej niebezpieczeństw. Przyglądamy się kosztom i czasom w kontekście wartości oferowanej klientom. Identyfikujemy marnotrawstwo i mocne strony. Święte krowy i słonie.

3. Tnij święte krowy

Pozbywamy się marnotrawstwa, korzystając z odpowiednich metod. Niektóre z nich przypominają „wdrożenia lean” opisywane w internecie. To zasługa doskonale opisanych narzędzi. Usprawnienie jednego obszaru często generuje problemy w innym. Dlatego działając lokalnie, myślimy o całym systemie. Dotykamy tych obszarów, które dadzą największy efekt i nie boimy się „świętych krów” organizacji.

4. Pielęgnuj słonie

Procesy i działania, za które klient chętnie płaci to słonie, które trzeba pielęgnować. Te inteligentne zwierzęta zasługują na opiekę, dokładnie tak jak wartościowe procesy. Standaryzacja, wzmacnianie, docenianie i monitorowanie to dobre praktyki, dzięki którym organizacja wzrasta. Efekt jest widoczny w postaci wyniku całego systemu. Zadbanie o mocne strony to podstawa skutecznej organizacji.

BEZPŁATNA KONSUltACJA

Początkiem naszej współpracy jest rozmowa

Przekaż kontakt do siebie w tym formularzu. Następnie umówimy się na bezpłatną konsultację, która trwa około 30 minut. Podczas niej omówimy problemy i wyzwania, z jakimi się mierzysz. Wyznaczymy główne cele, z którymi możemy pomóc. Po rozmowie przedstawimy plan Warsztatu Zerowego, który jest początkiem naszej współpracy.

Dziękujemy. Do 15 minut na Twojej skrzynce powinien pojawić się mail z linkiem do umówienia spotkania. Nie chcesz czekać? Umów spotkanie teraz: Umawiam spotkanie
Spróbuj ponownie. Coś poszło nie tak.

Te firmy doskonaliły produkcję z nami

referencje

Co mówią klienci?

Współpracę z firmą doradczą Instytut Doskonalenia Produkcji (IDP) rozpoczęliśmy, mając na uwadze optymalizację procesów produkcyjnych w naszej firmie. W ramach posiadanych struktur nie byliśmy w stanie zwiększyć wydajności i poprawić wydolności procesu produkcji. Proces przygotowawczy, zarządzanie  zapasami, oraz przepływ informacji, też były procesami dla nas kluczowymi.
Po odbyciu rozmów z kilkoma oferentami z branży Lean, dokonaliśmy wyboru IDP (...).  Konsultanci, z którymi współpracowaliśmy byli bardzo rzetelni, dobrze przygotowani i pozytywnie odbierani w firmie. Potrafili zaszczepić chęć wdrażania zmian oraz podnieść świadomość całej firmy, że watro się doskonalić. Efekty prowadzonych niemal przez rok prac, widoczne są gołym okiem, a wymierne rezultaty, zachęcają do dalszych usprawnień. (...).

Jerzy Księżyk

Członek Zarządu, Dyrektor Działu Przygotowania Produkcji

Współpracę z Instytutem Doskonalenia Produkcji rozpoczęliśmy aby zoptymalizować zarówno nasze procesy bezpośrednio produkcyjne, jak i procesy wpływające na działanie produkcji. Procesem, na którego podniesieniu wydajności najbardziej nam zależało był proces mieszania nawozów sypkich. Kiedy startowaliśmy z projektem produkcja wynosiła 14 porcji nawozu na zmianę. Po wdrożeniu działań mających na celu zmianę organizacji pracy wynik ten zwiększyliśmy do 24 porcji nawozu na zmianę. Dzięki tej współpracy zmieniliśmy podejście do postrzegania procesu i widzimy potencjał na zwiększenie wydajności produkcji o kolejne porcje nawozu. Dzięki systematycznemu podejściu IDP do problemów i rozkładaniu ich na czynniki pierwsze okazało się, że problemy nie do przeskoczenia udaje się pokonać. (...)

Konrad Karpiński

Dyrektor produkcji

Współpracę z firmą VERBiS rozpoczęliśmy w roku 2006. Od tego czasu konsultanci i  trenerzy firmy przeprowadzili w naszej firmie kilka projektów doradczych i szkoleniowych. Miały one na celu wdrożenie konkretnych rozwiązań ukierunkowanych na poprawę efektywności produkcji Firma była także odpowiedzialna za przeszkolenie naszej załogi z tematu pracy standaryzowanej. (...) Rozwiązania proponowane przez VERBiS zostały przeniesione także na inne obszary i wydziały w naszym zakładzie. Konsultanci firmy wykazują się samodzielnością, dobrą organizacją, a także zaangażowaniem i, co bardzo ważne, potrafią przekonać naszych pracowników do wprowadzanych zmian i nowoczesnego myślenia w kategoriach eliminacji strat. Współpraca z firmą kontynuowana jest również obecnie. Zdecydowanie współpraca z firmą doradczą VERBiS przynosi oczekiwane efekty i godna jest polecenia.

Rafał Lechowski

Dyrektor zakładu

Posłuchaj podcastu 'Lean Management po Polsku",
pełnego wiedzy na temat
świata produkcji.

POSŁUCHAJ  

Przykłady sukcesów

bezpośredni kontakt

Odezwij się bezpośrednio!

Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz korzystać z formularza, możesz odezwać się do nas bezpośrednio. Zadzwoń lub napisz, by umówić bezpłatną konsultację.